0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT đến thăm viếng nghĩa trang ngã ba Đồng Lộc.

Trung tâm PHONG THỦY SƯ VIỆT (gọi tắt là PHONG THỦY SƯ VIỆT) thuộc Công ty CP Tư vấn và XD 307 (307CONS)PHONG THỦY SƯ VIỆT đã Cố vấn Phong Thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả nước.

Hiện nay PHONG THỦY SƯ VIỆT có hai hình thức Cố vấn miễn phí và Cố vấn thu phí.

Ngày 1-5-2015 PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh sau khi khảo sát phong thủy cho trụ sở BĐ Biên Phòng Hà Tĩnh, Thầy đã đến thăm viếng nghĩa trang ngã ba Đồng Lộc.

VFM.

Biên Phòng_Hà Tĩnh (5)

Trụ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Đối tác