0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Phong Thủy

Giới thiệu nhà sáng lập Học viện Phong thủy sư Việt (Viet Feng Shui Master Academy)

Thầy Đức Minh là nhà khoa học, người hướng dẫn ứng dụng phong thủy trong cuộc sống. Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu phong thủy, thầy Đức Minh đã hướng dẫn ứng dụng phong thủy cho hàng ngàn dự án, là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở, tôn giáo…trong nước và quốc tế.

Xem chi tiết
Đối tác