0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Bộ nhận diện thương hiệu mới của HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT NAM (ViNFS)

Thông báo!

Chúng tôi xin trân trọng thông báo và gửi đến Quý vị bộ nhận diện thương hiệu mới của “HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT NAM” được sử dụng từ ngày 11/11/2023 như sau:

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CŨ

1.Tên đầy đủ: HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT 

2. Tên viết tắt: PHONG THỦY SƯ VIỆT 

3. Tên giao dịch quốc tế: Viet Feng Shui Master Academy

4. Tên viết tắt : VFSMA

5. Website: phongthuysuviet.vnphongthuysuviet.org

6. Email: phongthuysuviet@gmail.com

7. Hotline: 0 369 369 891

8. Lô gô:

 

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI

1.Tên đầy đủ: HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT NAM

2. Tên viết tắt: PHONG THỦY SƯ VIỆT NAM

3. Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Feng Shui Master Academy

4. Tên viết tắt : ViNFS

5. Website: phongthuysuviet.vnphongthuysuviet.org

6. Email: phongthuysuviet@gmail.com

7. Hotline: 0 369 369 891

8. Lô gô:

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã yêu quý, ủng hộ và sử dụng dịch vụ của PHONG THỦY SƯ VIỆT NAM trong những năm qua.

Trân trọng.

ViNFS

Đối tác