0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT đến cố vấn Phong Thủy cho trụ sở Công ty Đại Hồng Thủy.

Trung tâm PHONG THỦY SƯ VIỆT (gọi tắt là PHONG THỦY SƯ VIỆT) thuộc Công ty CP Tư vấn và XD 307 (307CONS)PHONG THỦY SƯ VIỆT đã Cố vấn Phong Thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả nước.

Ngày 18.10.2015 PHONG THỦY SƯ VIỆT đến cố vấn Phong Thủy cho trụ sở Công ty Đại Hồng Thủy. Công ty Đại Hồng Thủy có trụ sở chính toạ lạc tại  Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Công ty chuyên doanh về Lâm Sản và góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xây dựng đất nước Việt Nam.

VFM.

Hong_Tien_bao (1)

Trụ sở chính Cty Đại Hồng Thủy

Hong_Tien_bao

Sân và cổng

Đối tác