0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Hóa giải sát khí đầu năm cho Khách hàng

Phong Thủy Sư Việt luôn khuyên khách hàng phải trị bệnh (hóa giải sát khí) ngay từ lúc căn nhà mới nhiễm. Bệnh của căn nhà vào lúc đầu năm là mới nhiễm (sát khí)  chưa thâm nhập vào sâu, cho nên sẽ dễ trị hơn nhiều, có thể làm cho họa lớn thành nhỏ, họa nhỏ thành không có. Làm như vậy sẽ giúp cho những thành viên trong gia đình  sống trong ngôi nhà tràn đầy năng lượng tốt (cát khí) và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

CTĐT_Phú Thành (20)

Đầu năm VFM cố vấn phong thủy cho khách hàng.

VFM.

 

Đối tác