0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Thời điểm bạn cần liên hệ với PHONG THỦY SƯ VIỆT

PHONG THỦY SƯ VIỆT (Viet Fengshui Masters)-Viết tắt: VFM do Nhà Phong Thủy, ThS. Trần Đức Minh sáng lập và đã cố vấn phong thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả nước.
Khẩu hiệu: “PHONG THỦY SƯ VIỆT Đồng hành cùng bạn”.

Thời điểm bạn cần liên hệ với PHONG THỦY SƯ VIỆT  để được cố vấn:
+ Trước khi lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị.
+ Trước khi lập thiết kế sơ bộ công trình xây dựng cho gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.
+ Trước khi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp chuyển về vị trí mới.
+ Khi thay đổi công năng chỗ ở của gia đình, chỗ làm việc của cơ quan và doanh nghiệp.
+ Khi gia chủ, lãnh đạo cơ quan và doanh nghiệp cảm thấy bất an trong kinh doanh và cuộc sống: sức khỏe kém, tài lộc giảm sút…

A69_ĐN1

VFM.

Đối tác