0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT- VFSMA tổ chức chương trình “Bác sĩ Doanh nghiệp”

Nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp vừa trải qua đại dịch, HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT- VFSMA tổ chức chương trình "Bác sĩ Doanh nghiệp" do các Nhà Phong thủy thăm khám Online (miễn phí) cho các doanh nghiệp từ 3/9/2022 với các nội dung 2 và 4 như sau:

PHONG THỦY SƯ VIỆT cố vấn phong thủy cho chùa Phúc Khê (Ngòi)

PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh dẫn đầu đoàn đến cố vấn phong thủy cho chùa Phúc Khê (Ngòi)

Xem chi tiết
Đối tác