0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT tài trợ sự kiện “CÀ PHÊ DOANH NHÂN HỌ TRẦN”

Ngày 04/12/2022 tại Hà Nội, TỔNG HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN tổ chức sự kiện "Cà phê Doanh nhân họ Trần" lần thứ nhất. Học viện Phong thủy sư Việt là nhà tài trợ cho sự kiện với phần Diễn giả trình bày chủ đề "PHONG THỦY NĂM QUÝ MÃO 2023".

Đối tác