0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT (Viet Fengshui) đến cố vấn Phong Thủy cho Ngân hàng tại Hà Nội.

PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy, Thạc sĩ Trần Đức Minh sáng lập và đựợc Công ty CP Tư vấn và XD 307 (307CONS) bảo trợ.  PHONG THỦY SƯ VIỆT đã Cố vấn Phong Thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả nước và Quốc tế.

Hàng năm sau lập xuân, Phong Thủy Sư Việt lại đến khảo sát, cố vấn phong thủy cho 1 Chi nhánh thuộc Ngân hàng lớn của Việt nam. Mục tiêu của Phong Thủy Sư Việt là: Đồng hành cùng các chuyên gia Ngân hàng để hỗ trợ các chuyên gia Ngân hàng phát triển và phục vụ xã hội một cách tốt nhất!

Năm 2017 PHONG THỦY SƯ VIỆT (Viet Fengshui) do Nhà Phong Thủy, ThS. Trần Đức Minh đã đến cố vấn Phong Thủy cho Ngân hàng tại Hà Nội.

Chúc cho Ngân hàng phát triển bền vững./.

Vietcombank_ chùa Láng1

Ngân hàng tại Hà Nội.

Đối tác