0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT (Viet Fengshui) cố vấn Phong Thủy cho Trụ sở Cty TNHH một thành viên HXD thành phố Hà Nội.

PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy, Thạc sĩ Trần Đức Minh sáng lập và đựợc Công ty CP Tư vấn và XD 307 (307CONS) bảo trợ.  PHONG THỦY SƯ VIỆT đã Cố vấn Phong Thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả nước và Quốc tế.

Hàng năm sau lập xuân, Phong Thủy Sư Việt lại đến khảo sát, cố vấn phong thủy cho Trụ sở Cty TNHH một thành viên HXD thành phố Hà Nội. Mục tiêu của Phong Thủy Sư Việt là: Đồng hành cùng Cty TNHH một thành viên HXD thành phố Hà Nội để hỗ trợ Cty làm việc và phục vụ một cách tốt nhất!

Năm 2016 PHONG THỦY SƯ VIỆT (Viet Fengshui) do Nhà Phong Thủy, ThS. Trần Đức Minh đã đến cố vấn Phong Thủy cho Trụ sở Cty TNHH một thành viên HXD thành phố Hà Nội.

Chúc cho Cty TNHH một thành viên HXD thành phố Hà Nội phát triển bền vững./.

cty-hxd_hd

Trụ sở Cty TNHH một thành viên HXD thành phố Hà Nội.

Đối tác