PHONG THỦY SƯ VIỆT cố vấn Phong Thủy cho Trụ sở HTECH Group.,

Trung tâm PHONG THỦY SƯ VIỆT (gọi tắt là PHONG THỦY SƯ VIỆT) thuộc Công ty CP Tư vấn và XD 307 (307CONS)PHONG THỦY SƯ VIỆT đã Cố vấn Phong Thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả nước.

Cứ đến lập xuân của một năm, PHONG THỦY SƯ VIỆT lại cử các chuyên gia đến kiểm tra và Cố vấn Phong Thủy cho Trụ sở chính HTECH Group., (Cty cổ phần PTXD công nghệ CTN môi trường). Tòa nhà do các chuyên gia tư vấn thuộc 307CONS Tư vấn thiết kế năm 2008.

VFM.

Htech.Hn.9T

Tòa nhà trụ sở chính HTECH GROUP., tại Hà Nội.

Đối tác