0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT đến khảo sát phong thủy nhà ở gia đình dự án GAMUDA

Trung tâm PHONG THỦY SƯ VIỆT (gọi tắt là PHONG THỦY SƯ VIỆT) thuộc Công ty CP Tư vấn và XD 307 (307CONS)PHONG THỦY SƯ VIỆT đã Cố vấn Phong Thủy cho hàng 100 dự án lớn là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở….trên khắp cả  nước.

Ngày 31/5/2015 PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh và nguyên Chủ tịch Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) đến khảo sát phong thủy cho dương trạch cho các gia đình trong dự án GAMUDA.

VFM.

Cấn_Gamuda (3)

Nhà Phong thủy Trần Đức Minh (bìa phải thứ nhất) và nguyên Chủ tịch VNCC

Đối tác