0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT cố vấn phong thủy cho Chùa thôn Đông (Chùa Gốt).

PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh dẫn đầu đoàn đến cố vấn phong thủy cho Chùa thôn Đông (Chùa Gốt), Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhằm hỗ trợ cho Nhà chùa, PHONG THỦY SƯ VIỆT đã miễn phí toàn bộ chi phí cố vấn Phong Thủy cho Chùa thôn Đông  tọa lạc tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chúc cho Chùa thôn Đông  phát triển và là nơi tu hành của các Tăng, Ni, Phật tử tốt nhất.

Chùa Gốt hạ (34)

Chùa thôn Đông, Chương Mỹ.

VFM.

Đối tác