0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT cố vấn phong thủy cho chùa Thanh Nê.

PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh dẫn đầu đoàn đến cố vấn phong thủy cho chùa Thanh Nê, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhằm hỗ trợ cho Nhà chùa, PHONG THỦY SƯ VIỆT đã miễn phí toàn bộ chi phí cố vấn Phong Thủy cho chùa Thanh Nê tọa lạc tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chúc cho chùa Thanh Nê  phát triển và là nơi tu hành của các Tăng, Ni, Phật tử tốt nhất.

Chùa Thanh Nê (34)

Chùa Thanh Nê, Chương Mỹ.

VFM.

Đối tác