0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT cố vấn phong thủy cho chùa Bạch.

PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh dẫn đầu đoàn đến cố vấn phong thủy cho chùa Bạch, xã Thụy Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhằm hỗ trợ cho Nhà chùa, PHONG THỦY SƯ VIỆT đã miễn phí toàn bộ chi phí cố vấn Phong Thủy cho Chùa Bạch  tọa lạc tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chúc cho Chùa Bạch phát triển và là nơi tu hành của các Tăng, Ni, Phật tử tốt nhất.

VFM.

Chùa Bạch (25)

Chùa Bạch, Chương Mỹ.

Đối tác