0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

PHONG THỦY SƯ VIỆT đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 6/8/2015 PHONG THỦY SƯ VIỆT do Nhà Phong thủy Trần Đức Minh đến viếng thăm nơi làm việc và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VFM.

Viếng-Chủ tịch-HCM (4)

Nhà Phong thủy Trần Đức Minh (thứ hai bìa phải)

vieng CTHCM

Nhà Phong thủy Trần Đức Minh (thứ nhất bìa trái)

Đối tác