0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Nhà Phong Thủy Trần Đức Minh tham dự Đại hội V-VECAS

Nhà Phong Thủy, Thạc sĩ Trần Đức Minh, Chủ tịch 307CONS đã đến tham dự Đại hội lần thứ V-Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Đại hội được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

VFM.

VECAS_DH5 (87)

Nhà Phong Thủy, Thạc sĩ Trần Đức Minh, Chủ tịch 307CONS (Thứ nhất bìa phải) tham dự Đại hội V-VECAS

Đối tác