0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Lục thạch linh khí

Lục thạch Linh khí được làm bằng đá Thạch anh có năng lượng được tích lũy triệu triệu năm từ Thiên, Địa và được các Nhà Phong Thủy sử dụng là một pháp khí để điểm Thần Sát trong Phong Thủy hàng năm.

Linh khi_VFM (10)

Lục bạch linh khí

Đối tác