0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Giới thiệu nhà sáng lập Học viện Phong thủy sư Việt (Viet Feng Shui Master Academy)

Giới thiệu Nhà sáng lập

HỌC VIỆN PHONG THỦY SƯ VIỆT

20191029_230127

Nhà sáng lập, Chủ tịch Học viện Phong thủy sư Việt ThS. Trần Đức Minh

Thầy Đức Minh là nhà khoa học, người hướng dẫn ứng dụng phong thủy trong cuộc sống. Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu phong thủy, thầy Đức Minh đã hướng dẫn ứng dụng phong thủy cho hàng ngàn dự án, là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở, tôn giáo…trong nước và quốc tế.

Hiện nay thầy là Chủ tịch (Chairman) Cty CP Tư vấn & XD 307 (307CONS); Sáng lập- Chủ tịch (Founder- Chairman) Học viện Phong thủy sư Việt (VFSMA); Chủ tịch (President) Hội cựu HS chuyên Nguyễn Huệ (CNHAA); Trưởng (President) VECAS HANOI– Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Sáng lập (Founder) Quỹ Thiện tâm Việt. Sáng lập- Chủ tịch LT (Founder- Chairman) Tổng hội Doanh nhân họ Trần.

Để biết thêm chi tiết về Học viện Phong thủy sư Việt tại đây.

Trân trọng.

VFSMA

Đối tác