Giới thiệu nhà sáng lập Phong thủy sư Việt Nam (Vietnam Feng Shui Master)

Giới thiệu Nhà sáng lập

PHONG THỦY SƯ VIỆT NAM

20191029_230127

Nhà sáng lập, Chủ tịch Phong thủy sư Việt  Nam ThS. Trần Đức Minh

Thầy Đức Minh là nhà khoa học, người hướng dẫn ứng dụng phong thủy trong cuộc sống. Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu phong thủy, thầy Đức Minh đã hướng dẫn ứng dụng phong thủy cho hàng ngàn dự án, là trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở, tôn giáo…trong nước và quốc tế.

Hiện nay thầy là Chủ tịch (Chairman) Cty CP Tư vấn & XD 307 (307CONS); Sáng lập- Chủ tịch (Founder- Chairman) Phong thủy sư Việt Nam (ViNFS); Chủ tịch (President) Hội cựu HS chuyên Nguyễn Huệ (CNHAA); Trưởng (President) VECAS HANOI– Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Sáng lập (Founder) Quỹ Thiện tâm Việt. 

Để biết thêm chi tiết về Phong thủy sư Việt Nam tại đây.

Trân trọng.

ViNFS

Đối tác