0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Hóa giải Thái tuế

Hóa giải sát khí

Sát khí là một loại trường khí xấu tác động vào ngôi nhà gây những bất lợi cho cá nhân ở trong nhà đó. Trong phong thủy sát khí được nhắc đến là sát khí Thái tuế.

Hóa giải Thái tuế 

Tuổi của một con người luôn gắn liền với một con giáp. Do đó cứ đến năm tuổi thì xem như sẽ đồng cung với sao Thái tuế, nên gọi là phạm Thái tuế. Phạm Thái tuế có ba dạng nặng nhẹ khác nhau, (1) nặng nhất là khắc Thái tuế, (2) sau đó là phá Thái tuế và (3) hại Thái tuế. Dân gian gọi là Tam tai. Nếu khắc Thái tuế, hạn chế vận may, dễ ốm đau bệnh tật; nếu phá Thái tuế dễ gặp chuyện bất ngờ, mất tiền, mất bạn; hại Thái tuế chủ yếu chỉ sự nguy hiểm, gặp sự phản trắc v.v. Hóa Thái tuế là một việc hết sức quan trọng nhằm tránh điều xui rủi do phạm Thái tuế gây ra.

VMF_ viet3_3_15_2

VFM.

Đối tác