Đăng ký khảo sát Dương trạch (nhà ở, văn phòng, cửa hàng…) để chuẩn bị đón vận khí mới năm 2022 (Nhâm dần).

Thông báo!
Từ ngày 21/12/2021 Phong Thủy Sư Việt tiếp nhận đăng ký khảo sát Dương trạch (nhà ở, văn phòng, cửa hàng…) để chuẩn bị đón Vận khí năm 2022 (Nhâm dần).

Từ ngày 23/12/2021 Phong Thủy Sư Việt sẽ triển khai khảo sát trực tiếp tại Dương trạch của quý vị.
Vui lòng đăng ký trước (tại đây) Hotline: 0 369 369 891 hoặc email: phongthuysuviet@gmail.com

Trân trọng
phongthuysuviet.org

Đối tác