0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Đăng ký Khảo sát, An vị pháp khí Phong thủy để hóa giải Sát Khí và kích hoạt Cát khí năm 2020 (Canh tí) cho Dương trạch

Thông bạch.

Từ ngày 1/12/2019 Phong Thủy Sư Việt xếp lịch đăng ký Khảo sát, An vị pháp khí Phong thủy để hóa giải Sát Khí và kích hoạt Cát khí năm 2020 (Canh tí) cho Dương trạch.
Sau ngày Đông chí (22/12/2019) Phong Thủy Sư Việt sẽ triển khai trực tiếp tại Dương trạch của quý vị.
Vui lòng đăng ký trước (tại đây) Hotline: 0983 28 38 28 hoặc email: phongthuysuviet@gmail.com

Trân trọng
Viet Feng Shui

A69_ĐN1

Đối tác