0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Phong Thủy Sư Việt sử dụng Thiết bị Công nghệ hiện đại.

Để  hỗ trợ cho Phong Thủy Sư Việt khảo sát hiện trường và cho ra kết quả nhanh, chính xác hơn. Phong Thủy Sư Việt (VFM) đã  sử dụng các Thiết bị Công nghệ hiện đại như: Máy GPS, Máy Laser, Máy EMF, … vào trong quá trình thực hiện cố vấn Phong thủy cho khách hàng và đạt chất lượng dịch vụ tầm xuất sắc, ngang bằng với các Tổ chức Phong Thủy Quốc tế!

VFM.

IMAG3336

Thiết bị Công nghệ hiện đại (Máy GPS, Máy Laser, Máy EMF,…)

Đối tác