0 369 369 891

Email: phongthuysuviet@gmail.com

Căn nhà khi đã sang vận xấu thì bắt buộc phải sửa, hoặc phải bán..

Chúng ta thường quan niệm rằng căn nhà mình đang ở phải để lại cho con, cháu, chắt mai sau ở tiếp. Nhưng căn nhà khi đã sang vận xấu thì bắt buộc phải sửa, hoặc phải bán, dọn đi nơi khác…thì con người chúng ta tiếp tục được đón nhận năng lượng tốt. Do đó khi cần thì việc bán nhà, mua nhà mới theo thời vận mới đến là điều rất bình thường, chứ không phải vì quan niệm “giữ lại cái nhà” hay “mảnh đất tổ tiên hương hỏa” gì đó mà cố trụ trong căn nhà đó dù biết nó đã qua thời kỳ vượng khí và đến vận thoái.

Thời gian thì không ngừng trôi, 70-80 năm cuộc đời không phải là mãi mãi. Người thông minh phải biết cuộc sống hữu hạn của mình mà chuẩn bị phong thủy tốt nhất để “sống thuận theo tự nhiên” mới là đón nhận năng lượng tốt nhất cho từng giai đoạn sống của mình, của con cháu mình. Nếu vẫn không thay đổi, lưu luyến với căn nhà và mảnh đất cũ thì chúng ta đã vô tình cưỡng cầu, “đi ngược lại quy luật thay đổi của tạo hóa”. Có khi sự thiếu khôn ngoan của mình đã làm ảnh hưởng đến thời vận của con, cháu, chắt và làm lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp, ổn định cuộc sống của các thế hệ mai sau.

Nếu chọn đất năng lượng tốt, thiết kế phù hợp với phong thủy thì ngôi nhà và mảnh đất đó có thể vượng khí trong 140-160 năm hay lâu hơn nữa; Tuy nhiên các trường hợp như thế cũng ít khi gặp.
Bạn liên hệ với Phong Thủy Sư Việt để được cố vấn.
Email: phongthuysuviet@gmail.com _ Tel: 0983-283- 828

Mai_Hồ gươm Plaza (12)

Ảnh minh họa

VFM

Đối tác